Stranice namenjene odabranoj poeziji i vrhunskoj prozi.

25. 7. 2012.

Aleksandar Ristović - SEDAM PESAMA O KONJIMA ("Svetiljka za Ž.Ž. Rusoa", Nolit, Beograd,1995.)

                                     
                                       1.

                            Stoje na kiši crni konji, kisnu
                            ispred podrumskih vrata neke druge kuće.
                            na kojoj sad su sva okna zatvorena,sem jednog.

                            Niko ne gleda u konje nego ide nekud
                            noseći ili vukući nešto preko tamne trave.
                            Zastane kadikad, zagleda svoj dragoceni
                                                                                      teret.

                            Ipak, jedna žena mršava podigla je tek
                                                                                        malo
                            suknju da pređe preko jarka s vodom,
                            smeje se samoj sebi skoro luda.

                            Crni konji kisnu na crnoj kiši,
                            ispred podrumskih vrata. A gore u onom oknu
                            Upalila se tek jedna svetiljka. I drhti.

Нема коментара:

Постави коментар