Stranice namenjene odabranoj poeziji i vrhunskoj prozi.

12. 7. 2012.

ALEKSANDAR RISTOVIĆ - VEČE (Светиљка за Ж. Ж. Русоа, Нолит, 1995.)
Dok čitate Borhesa, bestidnice,
ono što je bilo svojstvo jednog predmeta
pripisujete drugom.

Na taj način predmeti
ne udvajaju svoju sličnost
nego je gube.

A štivo iz Borhesa pomaže vam
da približite izvesne krajnjosti
u nekoj vrsti logičnog sanjarenja.

I bestidnost vam ide naruku:
poljupcima naravno
bez onog drugog lica.

A mesec (luna?) zatvara se
u svoju pretposlednju neobičnost,
i evo prilike za veštinu došaptavanja ni sa kim.

Нема коментара:

Постави коментар